اطلاعات نحوه و زمان تحویل

در هر سفارش مدت زمان لازم برای طی مراحل آنلاک ذکر شده که بستگی به اپراتور آیفون شما ممکن است از 1 ساعت تا 1 ماه به طول بیانجامد

دقت داشته باشید که مدت زمان تعیین شده بر اساس روز کاری اپراتور ها میباشد ( شنبه و یک شنبه در اروپا و آمریکا تعطیل میباشد )

 

به هر دلیل ، اگر سریال IMEI موبایل و یا اپراتور را اشتباه ثبت و یا سفارش دهید مبلغ پرداخت شده به شما غیر قابل بازگشت خواهد بود

به هر دلیل ، اگر سایت ما موفق به آنلاک موبایل شما بعد از مدت زمان موعد ( + 5 روز کاری ) نشد سایت تمام هزینه را به شما پس خواهد داد