سرویس حذف Apple ID

اگر دستگاه شما با اپل آی دی قفل شده باشد با این سرویس میتوانید اپل آی دی را از دستگاه خود حذف کنید


AppleID ( iCloud ) Remover - iPad

AppleID ( iCloud ) Remover - iPad

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان
AppleID ( iCloud ) Remover - iPad New Generation

AppleID ( iCloud ) Remover - iPad New Generation

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان
AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone  8 Plus / X

AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 8 Plus / X

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان
AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 4/4s/5/6/6+/6s

AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 4/4s/5/6/6+/6s

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان
AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 7

AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 7

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان
AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 8

AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone 8

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان
AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone XR / XS / XS MAX

AppleID ( iCloud ) Remover - iPhone XR / XS / XS MAX

حتما قوانین زیر را مطالعه کنید : 1 : فقط باید صفحه ای که Apple ID  و Password از شما میخواد .....
1 تا 3 روز کاری
0 تومان