شماره حساب های سایت

دقت فرمایید در صورت واریز به حساب ها به صورت مستقیم حتما اسکن ( عکس ) از کارت ملی و شماره تماس خط ثابت شخص واریز کننده

باید به INFO@UNLOCKIMEI.IR ارسال گردد

طبق بخش نامه موجود برای فروش محصولات به صورت اینترنتی مفاد اعلام شده لازم میباشد

 

شماره حساب های سایت